Algemene voorwaarden Studio Juul. KVK: 83060049. BTW: NL003769526B89

Artikel 1: Algemeen

Artikel 2: Offertes en facturen

Artikel 3: Prijzen

Artikel 4: Betaling en incasso

Artikel 5: Klachten

Artikel 6: Leveringstermijn

Artikel 7: Promotie

Artikel 8: Eigendom en auteursrecht

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Artikel 10: Muziekrechten en Voice-over

Artikel 11: Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.